Latviski English

Pētniekiem

Kā es varu izmantot Genoma Datubāzi pētniecībai?

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē glabātie bioloģiskie paraugi un dati ir pieejami dažādu pētniecisko projektu veikšanai. Būtiskākie kritēriji piekļuves došanai ir pētījuma atbilstība biobankas informētās piekrišanas apjomam, ētikas komisijas atzinums par ētisko pamatprincipu ievērošanu pētniecībā un zinātniskais nozīmīgums.

Informācija par izsniegšanas nosacījumiem meklējama šeit.

Informācija par pieejamajiem bioloģiskajiem materiāliem meklējama šeit.

Informācija par pieejamajiem fenotipiskajiem datiem meklējama šeit.

Studiju darbu tēmas studentiem atrodamas šeit.

Kā es varu sadarboties ar Genoma Datubāzi, lai viedotu pētījumus?

Ja tiek plānots pētījums, kurā paredzēts ievākt bioloģiskos paraugus pētnieciskiem nolūkiem un pētniekam ir vēlme uzglabāt šos paraugus biobankā iespējams veidot sadarbību ar Valsts iedzīvotāju genoma datubāzi. Vienojoties par sadarbības modeli biobanka var nodrošināt paraugu un saistīto datu ievākšanu, apstrādi un uzglabāšanu, kā arī konsultēt pētnieku ētiskos jautājumos un pētījuma dizaina veidošanā. Genoma datubāze cenšas atbalstīt zinātniski nozīmīgus pētījumus attiecīgi šis ir viens no priekšnoteikumiem sadarbības veidošanai.

Lai sazinātos par iespējamās sadarbības veidošanu, lūdzu, rakstiet uz epastu: vigdb@biomed.lu.lv vai zvaniet Dr. biol. Vitai Rovītei +371 67473083 (darba laikā).

Detalizēts apraksts Genoma datubāzes veidošanu un sasniegtajiem rezultātiem publicēts Journal of Epidemiology. Saite uz publikāciju šeit.