Latviski English

Studiju darbu tēmas

  • Datu izmantošana studiju darbu izstrādē

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes resursus iespējams izmantot arī dažādos pētījumos un studiju darbu izstrādē gan medicīnas, gan bioloģijas, gan citu studiju programmu studenti.

Pieejamās tēmas studiju darbu izstrādei:

  • Medikamentu lietošanas saistība ar antropometriskiem rādītājiem un veselības iedzimtības informāciju.

Ikdienas medikamentu lietošana saistībā ar vecumu un dzimumu. Kuras diagnozes saistītas ar regulāru medikamentu lietošanu? Kādiem fenotipiem raksturīga biežāka zāļu lietošana.

 

  • Audzēju pārmantošanās risks Latvijas populācijā.

Ja pašam cilvēkam ir audzējs, cik pirmās pakāpes radiniekiem ir audzēji? Vai nepieciešamas rekomendācijas ģimenes ārstiem noskaidrot pirmās pakāpes radinieku audzēju anamnēzi un veikt intensīvākus skrīningus?

 

  • Antropometrisko mērījumu saistība ar aptaukošanos un saistītām diagnozēm.

Vēdera apkārtmērs vecuma un dzimuma grupās, saistība ar holesterīna un glikozes rādītājiem, fiziskajām aktivitātēm, sirds-asinsvadu slimībām.

 

  • Holesterīna aprites izmaiņas organismā.

Kādā vecumā notiek būtiskākā holesterīna līmeņa paaugstināšanās? Vai tie ir vienmēr ir aptaukojušies cilvēki? Vai ir asociācija ar glikozes līmeni? Vai tiek lietota hipolipidemizējošie medikamenti un vai holesterīna rādītājs šajā gadījumā vidēji ir zemāks?

 

Kārtība kādā iespējams izstrādāt studiju darbu sadarbībā ar Genoma Datubāzi:

  • Jāsazinās ar Genoma datubāzes personālu vigdb@biomed.lu.lv vai zvanot pa telefonu Vitai Rovītei +371 67473083 (darba laikā) un jāvienojas par studiju darba kārtību
  • Jāsastāda studiju darba plāns, jāapzina papildus nepieciešamie resursi, jāvienojas par darba izstrādes termiņu un sagaidāmajiem rezultātiem
  • Jāiegūst neatkarīgas ētikas komitejas atzinums pētījuma veikšanai
  • Jāveic pētījums
  • Pētījuma beigās jāiesniedz atskaite Valsts iedzīvotāju genoma datubāzei

Pētījumu veic students patstāvīgi, Genoma Datubāze neveic bezmaksas konsultācijas statistikas nozarē